Skriv utSkriv ut

Gör dina chefer till ledare som kan utveckla verksamheten genom sina medarbetare.

Några av framgångsfaktorerna i ett bra ledarskap är att uppmärksamma medarbetare, visa gott exempel och tydliggöra förväntningar. Chefen ska vara ledaren för laget och tydliggöra vilken riktning alla ska gå mot. En framgångsfaktor för chefer är att stimulera medarbetare till innovativt tänkande och uppmuntra nya idéer.

Kontakta Previa

Previa ger konkreta verktyg i den operative chefens vardag som gör förändringar hanterbara och hjälper dem att utveckla arbetssätt som stöder en kontinuerlig verksamhetsutveckling.


Vi hjälper dig att utveckla ledarskapet genom:


Skapa förutsättningar för en hållbar och högpresterande teamorganisation

Previa Effektiva Team riktar sig till team på alla nivåer i organisationer- från ledningsteam till projektteam och kundnära team. Med tjänsten Effektiva Team får teamledaren, organisationen och teamet en effektiv och bevisad process för att utveckla gruppens förmåga, samverkan och gemensamma resultat.
Läs mer om Effektiva Team

Beteenden skapar resultat i organisationen (OBM)

Framgångsrika organisationer lyckas med att omsätta sina affärsmål, strategier och arbetsprocesser till praktisk handling. Kunskap om beteenden hjälper ledare att leda sina medarbetare i rätt riktning. Vi använder oss av Organizational Behaviour Management (OBM) för att öka effektiviteten och skapa resultat i verksamheten.
Läs mer om OBM


Säkra och utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Previas organisatoriska och sociala skyddsrond är ett stöd för arbetsgivare att efterleva Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2015:4 och för att säkra och utveckla det egna arbetsmiljöarbetet.
Läs mer om Organisatorisk- och social skyddsrond

Chefscoachning och ledarskapsutveckling

Som chef kan du ibland uppleva behov av att diskutera verksamheten, ledarskapet, medarbetare eller något som gäller dig personligen. Genom att fokusera på den coachades nuvarande situation undersöker vi bakgrunden till vardagens utmaningar för att i stunden kunna göra goda strategiska val inför framtiden. Vi hjälper dig att utveckla dig och din verksamhet.
För mer information kontakta oss


Artiklar om att utveckla ledarskapet


 

Läs vad vi gjort inom Utveckla ditt ledarskap för våra kunder:

Previa nära dig
Aktiviteter inom området
Frukostseminarium: Gör skillnad som chef Kunskap om beteenden hjälper ledare att styra sina medarbetare i rätt riktning. Genomförs i
Arbetsmiljöutbildning, 1 dag Utbildningen leder till att deltagarna får översiktlig kunskap för att förstå Genomförs i
Feedback för förändring och utveckling I denna utbildningen pratar vi om utvecklande kommunikation, om återkoppling och feedback som skapar ett lärande klimat och förutsättningar för medarbetare att utvecklas. Genomförs i