Skriv utSkriv ut

Med Previas skyddsrond kan företag och organisationer få grepp om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Tjänsten är ett stöd för arbetsgivare att efterleva Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2015:4 och för att säkra och utveckla det egna arbetsmiljöarbetet.

Organisatorisk och social skyddsrond skapar förutsättningar för att på ett systematiskt sätt undersöka de organisatoriska och sociala arbetsförhållandena samt att bedöma risker för att någon ska drabbas av ohälsa i arbetet.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, AFS 2015:4, reglerar hur man som arbetsgivare systematiskt och förebyggande ska arbeta för att säkra och främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa.

Mål ska finnas för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Medarbetarna ska också ges möjlighet att medverka i arbetet med att identifiera och kommunicera risker i arbetsmiljön, forskning visar att involvering och delaktighet i arbetsmiljöarbetet, bland annat i framtagning av ändamålsenliga åtgärder för förbättrad arbetsmiljö ökar förutsättningar för effekt och genomslagskraft i vardagen.

Previas skyddrond grundas på ett evidensbaserat arbetssätt som garanterar effektivare insatser där skyddsronden innebär en lärandeprocess som där organisationen äger och driver arbetet vidare.


Tre viktiga byggstenar i Previas skyddsrond:

  • Deltagande design – med hög involvering och medskapande i organisationen
  • Validerade verktyg – genom standardiserade och evidensbaserade enkätfrågor
  • Lärande – processen ökar kunskap om hälsa och arbetsmiljö kopplat till det egna interna systematiska arbetsmiljöarbetet

Att som arbetsgivare arbeta med den psykosociala arbetsmiljön är en avgörande faktor för företag och organisationer för att bibehålla sin konkurrenskraft, att vara en attraktiv arbetsgivare samt för att skapa hållbara resultat. 

Läs mer om organisatorisk- och social arbetsmiljö >>Previa nära dig
Aktiviteter inom området
Frukostseminarium: Gör skillnad som chef Kunskap om beteenden hjälper ledare att styra sina medarbetare i rätt riktning. Genomförs i
Arbetsmiljöutbildning, 1 dag Utbildningen leder till att deltagarna får översiktlig kunskap för att förstå Genomförs i
Feedback för förändring och utveckling I denna utbildningen pratar vi om utvecklande kommunikation, om återkoppling och feedback som skapar ett lärande klimat och förutsättningar för medarbetare att utvecklas. Genomförs i