Skriv utSkriv ut

Skapa en organisation som ökar medarbetares leveransförmåga och verksamhetens konkurrenskraft.

En organisation kan med rätt kunskap och redskap underlätta för medarbetare att skapa resultat som ökar konkurrenskraften och leveransförmågan hos hela organisationen.

Previa hjälper din organisation genom att stötta cheferna och personalavdelningen i det löpande hälsoarbetet.

Kontakta Previa


Genom vår samlade specialistkunskap inom hälsa, arbetsmiljö och ledarskap har vi hjälpt tusentals företag att effektivisera sin verksamhet. Vi erbjuder tjänster som effektiviserar arbetet för en säker och hälsosam arbetsplats.


Vi hjälper dig att effektivisera organisationen genom:


Säkra och utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Previas organisatoriska och sociala skyddsrond är ett stöd för arbetsgivare att efterleva Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2015:4 och för att säkra och utveckla det egna arbetsmiljöarbetet.
Läs mer om Organisatorisk- och social skyddsrond

 


Skapa förutsättningar för en hållbar och högpresterande teamorganisation

Previa Effektiva Team riktar sig till team på alla nivåer i organisationer- från ledningsteam till projektteam och kundnära team. Med tjänsten Effektiva Team får teamledaren, organisationen och teamet en effektiv och bevisad process för att utveckla gruppens förmåga, samverkan och gemensamma resultat.
Läs mer om Effektiva Team

 

Beteenden skapar resultat i organisationen (OBM)

Framgångsrika organisationer lyckas med att omsätta sina affärsmål, strategier och arbetsprocesser till praktisk handling. Kunskap om beteenden hjälper ledare att leda sina medarbetare i rätt riktning. Vi använder oss av Organizational Behaviour Management (OBM) för att öka effektiviteten och skapa resultat i verksamheten.
Läs mer om OBM

Utveckla relationerna på arbetsplatsen genom Relational Management (RM)

Vi är varandras arbetsmiljö, och utveckling för människor sker i och genom relationer. Inom Relational Management (RM) är utgångspunkten att människor ständigt strävar efter stimulans och utveckling.
Läs mer om RM


Previa Direkt

Stöd och råd när olyckan är framme eller när det helt enkelt bara kör ihop sig. Previa Direkt är paketet som innehåller tre tjänster: Krisstöd, Chefsstöd och Medarbetarstöd. Med Previa Direkt är hjälpen bara ett telefonsamtal bort.
Läs mer om Previa Direkt


Previa Sjuk och Frisk

Sjuk och Frisk fångar upp signaler tidigt, förenklar administrationen, ger sjukvårdsrådgivning dygnet runt och ger information som bidrar till beslutsunderlag. Det innebär utökad service för medarbetare vid sjukanmälan och underlag för ledningens strategiska hälsoarbete.
Läs mer om Previa Sjuk och Frisk

Krishantering

Ett klart ledarskap under en kris är ovärdeligt och rätt hanterat stärks lojaliteten gentemot företaget och arbetsgruppen. Krishantering kan vara ett bra stöd om något händer på eller utanför arbetsplatsen.
Läs mer om krishantering

Artiklar om hur du effektiviserar din organisation

Läs vad vi gjort inom Effektivisera din organisation för våra kunder:

Previa nära dig
Aktiviteter inom området
Frukostseminarium: Gör skillnad som chef Kunskap om beteenden hjälper ledare att styra sina medarbetare i rätt riktning. Genomförs i
Arbetsmiljöutbildning, 1 dag Utbildningen leder till att deltagarna får översiktlig kunskap för att förstå Genomförs i
Feedback för förändring och utveckling I denna utbildningen pratar vi om utvecklande kommunikation, om återkoppling och feedback som skapar ett lärande klimat och förutsättningar för medarbetare att utvecklas. Genomförs i