Skriv utSkriv ut

När Oskarshamns Kärnkraftverk ville införa alkohol- och drogtester av personalen blev det ramaskri. Idag bryr sig ingen längre om de tester som görs dagligen av Previas personal. Och många anställda med beroendeproblematik har fått hjälp under åren som gått.

Oskarhamns Kärnkraftverk - säker arbetsmiljö
OKG
Lösning
Previa genomför slumpvisa alkohol- och drogtester av all personal. Genom tester kan risk- och missbruk upptäckas och handlingsplaner kan sättas in.
Reultat
Antalet positiva provsvar minskar. Samtalsklimatet på företaget har förändrats så att man vågar prata mer öppet om problematiken.

Idag finns en väl utarbetad alkohol- och drogpolicy på kärnkraftverket. Det innebär att man vet vad som ska göras om en medarbetares test visar positivt i ett utandnings- eller urinprov.

– Som arbetsgivare har vi ansvar för personalens hälsa. Vi har också ett rehabiliteringsansvar. Eftersom alkoholism klassas som sjukdom vill vi erbjuda hjälp och rehabilitering under förutsättning att den anställde är villig att ta emot det, säger Nicke Rundquist, HR-specialist på OKG.

Här finns närmare niohundra anställda, i huvudsak ingenjörer. Därtill kommer dagligen flera hundra konsulter och entreprenörer. Gemensamt för alla är att de, för att släppas in på området, måste passera vakten.

När man scannar sitt passerkort lyser i de allra flesta fall en grön pil rakt fram. Men ibland visar en röd pil in personen i fråga till ett rum för provtagning.


Tar hjälp av Sjuk- och Friskanmälan


I rummet tar Anne-Lie Lind, företagssköterska från Previa, emot. Ibland handlar det om ett utandningstest för alkohol. Ibland om ett urinprov för att säkerställa att den testade personen inte har använt droger.
– Urintestet kan påvisa bruk av en lång rad narkotiska preparat, säger Anne-Lie.

– Vid utandningstest följer vi samma gränsvärde som trafikpolisen, 0,2 promille. Har man mer än så släpps man inte in på jobbet den aktuella dagen, fortsätter Anne-Lie.

"Testerna har en avskräckande effekt – vi har idag ett fallande antal positiva provsvar."

Nicke Rundquist, HR-specialist på OKG

När någon testar positivt för alkohol erbjuder Anne-Lie och hennes kollegor alltid ett test som visar om personen intagit mycket alkohol under en längre tid.

Ett positivt test drar igång en process där samtal med den testade själv och med dennes chef ingår. OKG och Previa tar gemensamt fram en handlingsplan. På OKG finns alkohol- och drogterapeuter och dessutom samtalsgrupper för personer med beroendeproblematik.

OKG är kund hos Previa sedan länge, och företaget använder även tjänsten ”Sjuk och Frisk” (Sjuk- och Friskanmälan) som bland annat sätter ljus på upprepad korttidsfrånvaro, något som i vissa fall kan dölja risk- eller missbruksproblematik.

– Vi vill ta vårt arbetsgivaransvar. Kan vi tillsammans med Previa hjälpa en anställd att komma på fötter igen så känns det som om vi gjort något väldigt bra av en mycket svår situation, säger Nicke Rundquist.

– Testerna har en avskräckande effekt – vi har idag ett fallande antal positiva provsvar.

Text:
Monica Samuelsson

Bilden är hämtad från www.okg.se.


Se hur OKG gjorde:


 

Previa nära dig
Relaterade aktiviteter
Previa arrangerar flera olika aktiviteter och utbildningar över hela Sverige.