Skriv utSkriv ut

Genom omfattande ledarskapsträning växer en ny gemensam syn på ledarskap och beteende fram på pappersbruket – för att öka konkurrenskraften.

Metsä Board - ledarskapsträning
Utmaning
Man vill öka sin konkurrenskraft genom att skapa tydligare ledarskap och ett ledarskapsbeteende för alla chefer inom Metsä Board
Lösning
Drygt hundra chefer ledarskapstränas sedan februari med hjälp av bland annat verktygen ABC och DCOM

I ett gigantiskt projekt som Previa håller i, har drygt hundra ledare under åtta månader fått tretton heldagars teoretisk utbildning och träning i ledarskap.

– Vi ville ha ett företag där medarbetarna tillåts utvecklas och kan lära av chefer och kollegor. Vi var ett företag i en gammal bransch som mötte en ny tuffare omvärld och vi ville bli tydligare i vårt ledarskap, berättar Annica Eriksson, HR-specialist på Metsä Board Sverige .

– Previa slog huvudet på spiken. Förslaget handlade om hur de ville hjälpa oss att ändra beteendet hos alla våra 800 anställda genom att utbilda och träna våra ledare.

Previas ledarträning grundar sig på OBM, Organizational Behavior Management.

– Mycket handlar om att se ett icke önskvärt beteende i ett större perspektiv, vad som ligger bakom det och vilka konsekvenser det får, säger Mikal Björkström, leg psykolog och organisationskonsult på Previa, som har utformat ledarskapsträningen på Metsä Board tillsammans med kollegorna Mandus Frykman och Robert Lundmark.
 

ABC och DCOM - två viktiga verktyg

De två viktigaste verktygen som Previa har lärt ut är ABC och DCOM (se faktaruta). Båda bygger på psykologisk forskning om beteenden. Förenklat handlar det om att ge ledare och organisationer redskap för att skapa förutsättningar och motivation hos medarbetare för att göra rätt sa

"Vi ville ha ett företag där medarbetarna tillåts utvecklas och kan lära av chefer och kollegor"

Annica Eriksson, HR-specialist, Metsä Board
ker.

Under grundutbildningen har ledarna samlats för en teoretisk genomgång som sedan har följts upp av caseträning i mindre grupper. Casen har hämtats från fabriken.

– Vi har kunnat gå ut och titta på exempelvis balhanteringen och det har känts angeläget att försöka lösa riktiga problem. Dessutom har jag lärt känna verksamheten och ledare inom andra funktioner. Jag ser helheten bättre nu, säger David Hjelm som jobbar som inköpschef.

Ledarträningen har dock bara nått halvtid. Efter den inledande teoretiska delen följer nu coachningsfasen. Ledarna delas då in i verksamhetsnära grupper om tre till sju personer som träffas under sex halvdagar med en coach från Previa för att tillsammans arbeta med case.

– Jag upplever att ledarna verkligen har längtat efter att få komma ut och jobba med det här på sin egen avdelning. Och för oss har det hela tiden varit viktigt att det här är ledarskapsträning, inte bara utbildning. Precis som med allt annat måste vi träna för att bli bättre, något jag också tror att vi kommer att bli, säger Metsä Boards HR-specialist Annica Eriksson.

Text Johan Forsstedt  Foto Johan Gunsèus

Se våra utbildningar inom Ledarskap

Faktaruta
Previa nära dig
Relaterade aktiviteter
Previa arrangerar flera olika aktiviteter och utbildningar över hela Sverige.