Skriv utSkriv ut

”Hållbart arbetsliv” är ett utvecklingsprojekt finansierat av EU:s socialfond, med målet att öka kunskapen om hur man främjar hälsa och minskar långtidssjukfrånvaron på svenska arbetsplatser.

Uddevalla kommun - hälsofrämjande arbete
Lösning
Previa utbildar 220 chefer i hälsofrämjande ledarskap

— Det kommer att bli en allt större utmaning att rekrytera chefer till den offentliga sektorn. Generellt vill färre bli chefer och i den offentliga sektorn är det extra tufft, med större arbetsgrupper och sämre möjligheter att kunna belöna duktiga medarbetare. Genom att arbeta med en hälsofrämjande kultur finns chanser att locka till sig rätt personer även i framtiden, säger Nancy Nordanstad, projektledare på Previa.


Jobbar för ett hållbart arbetsliv


Uddevalla kommun har en lång tradition av att arbeta hälsofrämjande. Många av de tidigare satsningarna har dock riktat sig till de anställda.

— Alla som arbetar har ett ansvar för att skapa en hållbar arbetsmiljö, men oftast är det bara cheferna och själ

"Alla som arbetar har ett ansvar för att skapa en hållbar arbetsmiljö"

Carin Mellqvist, Uddevalla kommun
va organisationen som kan ge de förutsättningar som behövs, säger Carin Mellqvist, hälsoutvecklare på Uddevalla kommun och koordinator i projektet.

Nu är det cheferna som har fått en skräddarsydd utbildning och olika praktiska verktyg för att kunna implementera hållbarhetsaspekten i den dagliga verksamheten. Det rör sig till exempel om att skapa effektiva och givande möten, samt att prata om långsiktig hälsa i allt från medarbetarsamtal till nyrekrytering

— Vi är jättenöjda. Det känns som att vi har lyckats med projektet och att cheferna förstår att hälsa inte är något man kan lägga till utöver arbetet, utan att det snarare handlar om att ha ett hälsosamt förhållningssätt i allt man gör, säger Carin Mellqvist.

Projektet i punkter

  • Tillsammans med Previa har Uddevalla kommun utbildat 220 chefer, från skolrektorer till ekonomi- och it-chefer, i hälsofrämjande ledarskap.
  • Previa har hjälpt till med praktiska verktyg som cheferna kan implementera i hälsofrågorna i verksamheten.
  • Previa följer nu tillsammans med studenter från Örebro universitet upp vilka faktiska resultat projektet genererat.
Previa nära dig
Relaterade aktiviteter
Previa arrangerar flera olika aktiviteter och utbildningar över hela Sverige.