Skriv utSkriv ut

När Gorm Lundqvist blev chef för Lantmäteriet i Kiruna mötte han en organisation där medarbetarna trivdes och sjukfrånvaron var låg. Ändå var friskvårdsarbetet ett av de områden han först började prioritera, med hjälp av Previa.
– Jag vill att mina medarbetare ska fortsätta att vara friska även i framtiden, säger han.

Lantmäteriet i Kiruna - hälsa i fokus
Utmaningen
Alla medarbetare ska ha förutsättningar att fortsätta må bra även i framtiden
Lösningen
Tillsammans med Previa har man utvecklat en friskvårdsplan som uppdateras efter behoven i hälsoprofilerna
Resultatet
Idag är hälsofrågor något som företaget arbetar kontinuerligt med på alla nivåer

Klockan är strax före åtta på morgonen och i en gympasal vid Lantmäteriet i Kiruna ligger träningsmattorna redan utlagda.

Vid ljudanläggningen laddar Cecilia Strandenhed, hälsopedagog på Previa, dagens musik. Ett kort och intensivt pass blir det idag.

– Ta i ordentligt, vi håller inte på så länge med varje övning, säger hon och vrider upp stereon.

Britt-Marie Strandenhed som är företagssköterska på Previa, har arbetat med många friskvårdssatsningar, men inget som är i närheten av det som görs under ledning av Gorm Lundqvist, chef för Lantmäteriet i Kiruna.

– Det är lätt att friskvårdssatsningar stannar av när de når en viss gräns. Då har man ofta hjälpt några, men inte alla. Gorm Lundqvist fortsätter att lyfta hälso- och friskvårdsfrågorna, säger hon.


Friskvårdsarbetet och hälsoarbetet - en del av arbetsmiljöplanen


Gorm Lundqvist har ihop med Britt-Marie Strandenhed och hennes kollegor på Previa utarbetat en arbetsmiljöplan, där friskvårdsarbetet ingår. Den bygger bland annat på de friskprofiler som Previa regelbundet erbju

"Jag vill att mina medarbetare ska fortsätta att vara friska även i framtiden"

Gorm Lundqvist
der personalen.

Gruppen träffas var sjätte vecka för att spåna nya idéer och diskutera det som redan gjorts. Minst två gånger om året gör de en fördjupad återkoppling till arbetsmiljöplanen, som i sin tur revideras årligen. Det finns även arbetsgrupper bland medarbetarna som jobbar med frisk- och arbetsmiljöfrågor.

– Gorm Lundqvist skapar strukturer där saker inte bara blir beslutade, utan även genomförda och utvärderade. Vi frågar oss hela tiden om det vi gör fungerar eller om vi måste hitta på något nytt för att nå de som behöver hjälpen mest, säger Britt-Marie Strandenhed.

Gorm Lundqvist förklarar varför ett företag som har så goda hälsoresultat ändå lägger så mycket på friskvård.

– Lantmäteriet efterfrågar specifik kompetens. Om mina medarbetare blir sjuka kan inte jag ta in vikarier, för det finns inga i Kiruna. Jag vill att de ska fortsätta att vara friska även i framtiden. För att lyckas med det måste vi se djupare på hälsan än att mäta sjukfrånvaron, säger han.

Text: Marie-louise Olsen Foto: Samuel Unéus
Previa nära dig
Relaterade aktiviteter
Previa arrangerar flera olika aktiviteter och utbildningar över hela Sverige.