Skriv utSkriv ut

Tidig rehab, hemläxa för cheferna och generöst friskvårdsbidrag hjälpte Botkyrkabyggen att vända trenden med ökande sjukfrånvaron.
I dag har sjuktalen halverats och personalens motionstal är på stadig uppgång.

Botkyrkabyggen - tidig rehab gav minskad sjukfrånvaro
Utmaning
Sänka sjukfrånvaron
Lösning
Botkyrkabyggen har satsat på tidig rehab och resurser till friksvård
Resultat
Sjukfrånvaron har sjunkit från 6,1 procent till 4 procent

Det kommunala bostadsföretaget Botkyrkabyggen hade hamnat i en negativ spiral av stegrande sjukfrånvaro. Stress, bristande ledarskap och otillräckligt hälsovårdsarbete var bidragande orsaker, och det saknades även en långsiktig strategi för friskvårdsfrågor.

Men för några år sedan började det hända saker. Susanne Axelsson tillträdde som HR-chef på Botkyrkabyggen och såg bristerna. Med på resan mot bättre hälsa fanns också Previa.

– Det första vi gjorde var att lägga upp en långsiktig strategi för hur vi skulle få ner sjukfrånvaron. Det allra viktigaste var att skaffa rutiner för hur vi snabbt skulle fånga upp medarbetare vid upprepad korttidsfrånvaro och ta fram en rehabprocess, berättar Susanne Axelsson.

En av anledningarna till den höga sjukfrånvaron gick att finna i ledarskapet.

– Vissa chefer saknade respekt och lyhördhet för medarbetarna. I dag har vi sett över ledarskapet och har numer tydliga principer för hur vi vill att cheferna ska vara mot medarbetarna.


Smörgåsbord med hälsofrämjande åtgärder

Men att ge cheferna hemläxa var bara ett steg på vägen. Botkyrkabyggen, med Susanne Axelsson i spetsen, dukade upp ett smörgåsbord av flera hälsofrämjande åtgärder för att öka hälsan. Bland annat infördes ett friskvårdsbidrag på 6 000 kronor, vilket förmodligen är bland de högsta i branschen.

– Personalen kan välja bland olika aktiviteter som till exempel ansik

"Det första vi gjorde var att lägga upp en långsiktig strategi för hur vi skulle få ner sjukfrånvaron"

Susanne Axelsson HR-chef på Botkyrkabyggen
tsbehandling, massage, yoga eller qigong - något som gör att man mår bra. Alla vill inte gå på gym, resonerar vi.

Åtgärden betalade sig snabbt. För tre år sedan satte Botkyrkabyggen upp ett mål att hälften av medarbetarna skulle använda friskvårdsbidraget. I dag är den siffran uppe i 90 procent. Dessutom tillsattes tio hälsoinspiratörer som jobbar med hälsofrågor ute i bostadsområdena.

Hälsotalen har gått upp

Företaget bekostar även viktväktarkurser och har på varje lokalkontor massagestolar där personalen kan koppla av med musik i hörlurar. En annan central hälsoåtgärd var att ha rökavvänjningskurser varje år.
Susanne Axelsson förklarar att samarbetet med Previa har bidragit till att hälsotalen har gått upp rejält på senare tid.    

–  Alla får göra friskprofiler genom Previa. Medarbetarna får en enskild handlingsplan för att förbättra sin hälsa och vi på företaget har en bild över hur personalen mår och vad vi behöver göra för att höja hälsotalet.

Att Botkyrkabyggen är en bra bit på väg talar den senaste mätningen av den totala sjukfrånvaron för.

– Sjukfrånvaron minskar på alla avdelningar. Inför 2011 hade vi ett mål i att sänka den totala sjukfrånvaron från 6,1 procent till 4 procent. På vissa områden har vi till och med halverat sjukfrånvaron.

Text: Håkan Årblom Foto: Samuel Unéus

Previa nära dig
Relaterade aktiviteter
Previa arrangerar flera olika aktiviteter och utbildningar över hela Sverige.