Skriv utSkriv ut

Med tjänster som är anpassade för såväl individen som organisationen utvecklar vi verksamheter och skapar påvisbara resultat som hjälper er att nå era verksamhetsmål. Den mänskliga faktorn är skillnaden mellan framgång och misslyckande. Vi vet hur du kan få den att arbeta för dig.

Att arbeta inom vård & omsorg vet vi innebär tunga lyft, obekväma arbetstider, stressade situationer och hög personalomsättning. Inom branschen finns även en hög sjukfrånvaro på grund av den höga arbetsbelastningen.

Att vara arbetsgivare är utmanande med neddragningar, stora personalgrupper och hög sjukfrånvaro. Personalbristen är stor och det medför stressade vårdtagare och chefer.

Vi i Previa har en rikstäckande och mångårig erfarenhet inom branschen. Med hjälp av vår kompetens kan vi hjälpa dig som arbetsgivare med bland annat att få bättre översikt med sjukfrånvaron, stressutbildningar, ergonomiutbildningar, utveckla relationerna på arbetsplatsen (Relation Management, RM) och fokusera på beteendeförändringar och utvecklingsarbetet inom företaget eller organisationen (Organizational Behaviour Management, OBM).

Verksamhetsutveckling och chefscoachning

"Vår vision är att alla i kommunen ska orka arbeta ett helt yrkesliv utan att slita ut sig"

Ann-Charlotte Gauffin, Svedala kommun
är andra viktiga faktorer för att skapa en positiv och lönsam verksamhet, samtidigt som dina medarbetare blir mer engagerade och motiverade till att gå till arbetet.


Läs vad vi gjort för några av våra kunder:

      Svedala kommun


                         Uppsala kommun


Landstinget Kronoberg

Previa nära dig
Relaterade aktiviteter
Previa arrangerar flera olika aktiviteter och utbildningar över hela Sverige.