Skriv utSkriv ut

Med tjänster som är anpassade för såväl individen som organisationen utvecklar vi verksamheter och skapar påvisbara resultat som hjälper er att nå era verksamhetsmål. Den mänskliga faktorn är skillnaden mellan framgång och misslyckande. Vi vet hur du kan få den att arbeta för dig.

Byggbranschen vet vi innebär mycket fysiskt tungt arbete som kan leda till bland annat förslitningsskador, vibrationsskador och värk i nacke och axlar. Säkerheten på en byggarbetsplats kan variera kraftigt, vilket kan medföra en osäkerhet hos medarbetare.

Arbetsgivare har ett krav på sig att utföra obligatoriska hälsoundersökningar och lagstadgade hälsoundersökningar på sina medarbetare och på arbetsplatsen.

Vi i Previa har en rikstäckande och mångårig erfarenhet inom branschen och våra specialister inom området kan bland annat hjälpa dig som arbetsgivare med lagstadgade hälsoundersökningar, stresshantering, vibrationsscreening, hjärt- och lungräddning, arbetsmiljöutbildning och mycket mer.


 
  

  

Previa nära dig
Relaterade aktiviteter
Previa arrangerar flera olika aktiviteter och utbildningar över hela Sverige.