Skriv utSkriv ut

Många har berörts av #metoo uppropet som växte som en löpeld efter avslöjanden om sextrakasserier i Hollywood och som fick kvinnor över hela världen dela med sig av sina erfarenheter. Rörelsen har också satt fokus på sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Så här gör du om du misstänker att någon utsätts på jobbet.

Enligt Diskrimineringslagen är det olagligt att trakassera eller att sexuellt trakassera någon. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet medan man med sexuella trakasserier menar ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 

Vad är det då som gäller om man misstänker att någon utsätts på arbetsplatsen, eller om man själv blir utsatt? 

– Viktigast är att man vågar berätta. Alla företag och organisationer ska ha en tydlig policy med information om vem man tar kontakt med om man utsätts eller misstänker att någon annan gör det. Den ska också innehålla vem som tar emot informationen, vad som händer med informationen och hur den utsatte kan få hjälp och stöd, säger Per Larsson, expert i krisstöd och kränkande särbehandling på Previa.

Arbetsgivare har enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 tydliga skyldigheter att agera snabbt för att ge utsatta råd och stöd.

– Det är viktigt att lyfta frågan om trakasserier och diskriminering några gånger per år. Ta upp det på arbetsplatsmöten, medarbetarsamtal och i enkäter. Involvera medarbetarna och diskutera: Hur har vi det, hur pratar vi och hur beter vi oss på arbetsplatsen? säger Per Larsson.


 


Råd till medarbetare

 • Berätta för någon som du har förtroende för och sök stöd för att våga berätta. Det kan vara svårt att tala om eftersom situationen ofta präglas av skam och skuld. 
 • Läs företagets policy för  kränkande särbehandling och trakasserier för att få reda på vem i organisationen du ska vända dig till. 
 • Du kan också vända dig till din chef, personalavdelning/HR eller skyddsombud. Många fackförbund har också hjälpsam information på sina hemsidor.
 • Har din arbetsgivare en företagshälsa finns ofta möjlighet till sekretessbelagda samtal eller personalstöd. 
 • Du kan också få stöd och information på webben genom t ex UMO (13-25 år), Kvinnofridslinjen, Kvinnojour, RFSU, Terrafem, Rikskriscentrum (för män) samt via Vårdguiden 1177. 


 Råd till chefer

 • Håll dig uppdaterad om organisationens policy och rutiner för kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier.
 • Det är arbetsgivarens skyldighet att ingripa snabbt vid misstanke om trakasserier, kränkande särbehandling och mobbning.
 • Skapa dig en tydlig bild av det inträffade från alla iblandade. Håll utredande samtalen med en objektiv och omsorgsfull hållning.
 • Erbjud omgående stöd till samtliga berörda (även den som är anklagad)  
 • Kommunicera tydligt vad som kommer att ske till alla berörda under hela förloppet. Det har en stabiliserande  effekt. 
 • Upprätta en handlingsplan, alternativt en utökad internutredning. Ta extern hjälp om det behövs för att säkra kompetens. Med stöd från företagshälsa kan arbetsgivaren utföra en metodisk faktaundersökning.
 • Överväg anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO, där du också kan få råd och stöd.  
 • Om utredningen påvisar möjliga sexuella trakasserier – överväg polisanmälan.  
Previa nära dig