Skriv utSkriv ut

Utveckla en arbetsmiljö som hjälper medarbetare att göra ett bättre jobb.

Många associerar systematiskt arbetsmiljöarbete med den fysiska miljön på arbetsplatsen och fortfarande är den en central del inom arbetsmiljöarbetet. Allt större fokus läggs i dag på den psykosociala arbetsmiljön, mänskliga beteenden och relationer samt hur man skapar förutsättningar för medarbetare, och därmed organisationer, att må bra.  

Kontakta Previa


Våra tjänster är inriktade på hela det systematiska arbetsmiljöarbetet med allt från stöd i ledningens strategiska ställningstaganden, organisations och ledarutveckling, till att göra kartläggningar.

Vi hjälper dig att skapa en positiv arbetsmiljö genom:


Säkra och utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Previas organisatoriska och sociala skyddsrond är ett stöd för arbetsgivare att efterleva Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2015:4 och för att säkra och utveckla det egna arbetsmiljöarbetet.
Läs mer om Organisatorisk- och social skyddsrond


Tre steg till lönsam och hållbar arbetsmiljö

Visst är det viktigt med affärsplaner och säljstrategier. Men utan de medarbetare som ska genomföra idéerna och strategierna är de inte så mycket värda. Vi hjälper dig att få dina medarbetare att prestera och trivas i den arbetsmiljö de arbetar i.
Läs mer om tre steg till lönsam och hälsofrämjande arbetsmiljö


Kunskap om arbetsmiljö

Kunskap om arbetsmiljö och ansvarsfördelning för medarbetare och chefer är utgångspunkten för att utveckla arbetsmiljöarbetet. Vi utbildar och diplomerar chefer och arbetsledare i arbetsmiljöfrågor med utgångspunkt från er egen organisation och de föreskrifter som styr inom området.
Kontakta oss för mer information


Arbetsmiljö i förändring

Förändringar i vår arbetsmiljö pågår ständigt. För att nå önskat resultat kan vi inför en förändring göra en konsekvensanalys. Det ger er en överblick av de effekter som uppstår och ni får lättare att involvera medarbetare och möta reaktioner i förändringen.
Kontakta oss för mer information


Asbestanalys

Previa har mer än 50 års samlad analyserfarenhet av asbest i materialprover och har sedan 1979 utfört mer än 130 000 prover.
Läs mer och beställ asbestanalys


Artiklar för att skapa en positiv arbetsmiljö

 

Läs vad vi gjort inom Skapa en positiv arbetsmiljö för våra kunder:

Previa nära dig
Aktiviteter inom området
Hjärt- lungräddning, VUXNA Företagsanpassad grundutbildning i att utföra hjärt- och lungräddning på vuxna. Kontakta oss för att boka en tid. Genomförs i
Arbete med härdplast/Allergiframkallande kemiska produkter Utbildningen ger dig kunskaper för att kunna arbeta säkert med härdplaster. Genomförs i
Arbetsmiljö, grundutbildning På den här arbetsmiljöutbildningen får du som chef/skyddsombud kunskaper för att kunna säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen. Genomförs i