Skriv utSkriv ut

Engagera dina medarbetare och arbetsgrupper i riktning mot organisationens gemensamma mål.

En förutsättning för att medarbetare ska kunna och vilja vara engagerade och drivkraftiga i sitt arbete är att de mår bra. En genomtänkt strategi kring hälsa och arbetsmiljö är en god investering för både medarbetare och organisationer.

Dina medarbetare ska känna arbetsglädje och engagemang på arbetsplatsen. En sund arbetsplats med medarbetare som mår bra är en grund för effektiv verksamhet som kan skapa lönsamhet, inte bara ekonomiskt utan även mänskligt.

Kontakta Previa


Vi hjälper dig att engagera medarbetarna genom:


Säkra och utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Previas organisatoriska och sociala skyddsrond är ett stöd för arbetsgivare att efterleva Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2015:4 och för att säkra och utveckla det egna arbetsmiljöarbetet.
Läs mer om Organisatorisk- och social skyddsrond


Previas Hälso- och arbetsmiljöprofil

Genom en hälsoundersökning som belyser hälsan utifrån ett brett hälsoperspektiv skapas fokus på vad som kan förändras för att förbättra hälsan för medarbetaren och för organisationen och ger beslutsunderlag för vidare hälsosatsningar..
Läs mer om Hälso- och arbetsmiljöprofilen


Motverka stress

Ökad kunskap är bästa sättet att förebygga och behandla stress. Stress är den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning och kostar företag ca 100 miljarder kronor per år. Dessutom är 30 procent av yrkesarbetande så stressade att de har väsentligt nedsatt arbetsförmåga. Vi arbetar bland annat med utbildningar, stresshanterings­kurser.

"Det finns ett fokus på att man ska må bra här "

Nassar Odicho, terminalarbetare, Elgiganten


Fler hälsofrämjande tjänster

Vi erbjuder hjälp med att ta fram och implementera ett hälsostrategiskt arbetssätt, utbildar och coachar inom bl a kost och motion, livsstilsförändringar och ergonomi. Vi skräddarsyr lösningar utifrån era specifika behov.
Kontakta oss för mer information


Artiklar för engagerade medarbetare

Läs vad vi gjort inom Engagera dina medarbetare för våra kunder:

Previa nära dig
Aktiviteter inom området
ACT för medarbetare ACT är ett träningsprogram för att hitta förhållningssätt till det som hindrar oss från saker som kan komma emellan oss och det som är viktigt i livet. Genomförs i
Kost för energi och hälsa Föreläsning om hur kosten påverkar vår hälsa och vad du bör äta för att ha energi hela dagen. Genomförs i
Hälsostegen Hälsostegen är ett program för livsstilsförändringar i motivationsgrupp enligt ett lösningsorienterat upplägg. Genomförs i