Så hanteras dina personuppgifter

Varje gång du besöker Previa registrerar vi uppgifter om dig. Det gör vi dels för att vi är skyldiga att göra det enligt Patientdatalagen, dels för att kunna administrera det avtal din arbetsgivare har med oss.

I de flesta fall sker registreringen med hjälp av dator och hur dessa personuppgifter ska behandlas regleras i Personuppgiftslagen. I en journal registreras ditt namn, personnummer, adress samt uppgifter om behandling, provresultat, medicinering mm. Patientjournalerna sparas minst 10 år efter det senaste besöket, därefter arkiveras de enligt journallagens bestämmelser.

Läs mer här (pdf)

Previa är ansvarig för de uppgifter (din e-postadress) du lämnar vid prenumeration av vårt digitala nyhetsbrev. Uppgifterna behandlas endast av Previa i syfte att upprätthålla kundrelationen. Du har rätt att ta del av uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan enkelt ändra eller avbeställa prenumerationen kontakta oss.  

Cookies och statistik

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Det används för att spara information om var på webbplatsen du varit i syfte att se hur många besökare Previa.se har och vilka delar som är mest välbesökta. På så sätt kan vi ständigt förbättra vår webbplats vad gäller relevans och specifik information.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Fel på sajten

Kontakta vår Webbkontakt om webbplatsen innehåller tekniska fel, typografiska fel eller sakfel.

Upphovsrätt

Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat och tillhör Previa. Informationen - text, bilder och ljud - får inte, utom för rent privata syften eller där det är specificerat, reproduceras, förändras eller överföras i någon form överhuvudtaget. Om du vill återge en artikel, kontakta Previa.

Externa länkar

Länkar från Previa till webbplatser utanför domänen www.previa.se är utanför Previas kontroll och vi kan inte hållas ansvariga för information på dessa.