Skriv utSkriv ut

Lantmännens medarbetare i Klintehamn har lyckats förbättra ork och hälsa det senaste året. Bakom framgången ligger en målmedveten hälsostrategi.

Lantmännen - hälsostrategi bakom bättre hälsa
Företag
Lantmännen
Resultat
Friskare medarbetare

Sedan lantmännen startade sin hälsosatsning 2006 har de på relativt kort tid kommit i gång med ett systematiskt hälsoarbete. Man har även slagit fast i sin friskvårdspolicy att man ska arbeta aktivt med hälsofrågor som en naturlig del av verksamheten.

– Målet är att öka medarbetarnas hälsokompetens, säger Pernilla Törnros, som är chef för Gemensamma funktionen (GF) arbetsmiljö och hälsa på Lantmännen.

För att ta reda på organisationens hälsostatus har Lantmännen utvecklat en egen hälsoscreening som ger indikationer på faktorer som påverkar hälsostatusen. Hälsoscreeningen är ett effektivt sätt att få en överblick över de anställdas hälsa.


Prioriterade friskvårdsarbetet gav bättre hälsa


Lantmännen i Klintehamn är ett exempel där man tagit fasta

"Målet är att öka medarbetarnas hälsokompetens"

Pernilla Törnros, Lantmännen
på fördelarna med ett hälsofrämjande arbete. Sedan 2007 har medarbetarna genomgått tre hälsoscreeningar. Det har visat att dålig kondition, övervikt och stress är några av de vanligaste problemen. Vid den andra hälsoscreeningen 2009 märktes en försämring av resultatet.

– Genom att prioritera friskvårdsarbetet lyckades vi vända den negativa trenden. Till följd av det fick vi också väldigt goda resultat i den senaste hälsoscreeningen i våras, säger Susanne Pettersson, platschef i Klintehamn.

Antalet medarbetare som motionerar regelbundet mer än fördubblades på ett år. Under samma tid uppgav personalen också att deras kost- och sovvanor förbättrades och att de inte lika ofta var stressade.

Text: Karin Arnell Bild: David Magnusson
Previa nära dig
Relaterade aktiviteter
Previa arrangerar flera olika aktiviteter och utbildningar över hela Sverige.