Skriv utSkriv ut

Varje dag utsätts hundratusentals personer för potentiellt skadliga vibrationer i sitt arbete på svenska arbetsplatser. Men med en enkel metod kan man hitta dem som har eller riskerar skador.
Previa har hjälpt JM i Malmö att ringa in personer som befinner sig i riskzonen.

JM i Malmö - bättre arbetsmiljö
Lösning
Previa har hjälpt JM i Malmö att ringa in personer som befinner sig i riskzonen för att drabbas av skadliga vibrationer i sitt arbete.

I en källare vid ett av JM:s nybyggen i Lund slipar Jesper Smidts betonggolven. Hans arbetsmiljö består av ett massivt buller, men det verkliga problemet är de maskinvibrationer som fortplantar sig upp i händer och armar.

– Jag har själv känt av lite problem med lederna i händerna, men vet flera som har fått värre besvär, säger han.

Jesper deltog i den vibrationsscreening som JM Region Malmö/Syd genomförde tillsammans med Previa i två omgångar, 2010 och 2011. Målet var att hitta anställda som har vibrationsrelaterade besvär eller befinner sig i riskzonen.
Byggnadssnickaren Patrik Johansson var den som kom med idén. Han arbetar fackligt på halvtid och deltar i en grupp som planerar hälsofrämjande åtgärder inom JM Region Malmö/Syd.

– En kompis till mig jobbade som betongare och fick sluta efter att ha fått vita fingrar. Han var bara 30 år. Det fick mig att tänka: ”Hur har vi det på JM?”, berättar han.

De två andra gruppdeltagarna, personalchefen Lars Olsson från JM och Previas företagssköterska Annika Berndtsson, tyckte att screening var en bra idé. Previa tog fram en blankett med frågor kring olika besvär och den distribuerades med den vanliga hälsoundersökningen.

Av de 130 medarbetare som screenades bedömdes 16 stycken ha så pass mycket besvär att de kallades till en läkarundersökning.

– De som är i riskzonen får individuella rekommendationer, exempelvis att begränsa exponeringen för vibrerande verktyg. En person har avråtts från att fortsätta sitt arbete, säger Annika.

Syftet med vibrationsscreeningen är att minska mänskligt lidande, men Lars påpekar att arbetsgivaren även minskar kostnaderna för rehabilitering.

– Ju förr vi kan upptäcka eventuella problem desto bättre för alla parter. Modellen vi använt är enkel, kostnadseffektiv och innebär en ringa insats i ett tidigt skede, säger han.


Medvetenheten kring JMs arbetsmiljö har ökat


– Vi pratar mer om riskerna och är bättre på att hålla koll på hur länge vi jobbar med maskinerna. Jag använder alltid vibrationsdämpande handskar, säger Jesper.

– Bland de positiva effekterna är att arbetstagarna reflekterar mer över exponeringsbesvär. Kunskapen har ökat och de ställer större krav på maskintillverkarna för att förebygga egen ohälsa. Inom Previa planerar vi att använda det här verktyget även inom andra branscher där personal utsätts för vibrationer, säger Annika.

Fakta om Hand- och armvibrationer

  • Arbetsmiljöverket uppskattar att ungefär 400 000 personer i Sverige i dagsläget utsätts för vibrationer under minst en fjärdedel av arbetstiden. Dessa potentiellt skadliga vibrationer överförs från handhållna verktyg och maskiner som mejselhammare, skruvdragare, slipmaskiner olika borrar och häcksaxar. Vibrationerna kan exempelvis leda till känselstörningar, så kallade vita fingrar och förslitningsskador.
  • Området regleras bland annat genom EU:s vibrationsdirektiv 2002/44/EC samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) och om vibrationer (AFS 2005:15).

Text: Ulf Wiman Bild: Adam Haglund    

Previa nära dig
Relaterade aktiviteter
Previa arrangerar flera olika aktiviteter och utbildningar över hela Sverige.