Skriv utSkriv ut

När Previa presenterade tjänsten Sjuk- och Frisk för Uppsala kommun var syftet att sänka sjukfrånvaron och ge medarbetarna bättre service. På köpet fick kommunen nöjdare chefer.
– Nu har vi fått ett professionellt bollplank som hjälper oss att skapa struktur, säger Johan Steinbrecher, affärsområdeschef vid Uppsala kommun.

Uppsala kommun - Sjuk- och Friskanmälan gav sänkt sjukfrånvaro
Utmaning
Sänka sjukfrånvaron, framför allt korttidsfrånvaron
Lösning
Cheferna befrias från arbetsuppgifter genom Previa Sjuk- och Frisk.
Resultat
Alla cheferna har haft nytta av tjänsten och vill behålla den. Tjänsten underlättar vardagsarbetet för dem.

Uppsala kommun hade en längre tid brottats med hög korttidsfrånvaro bland de anställda inom affärsområdet Hemvård och kvarboende. Att arbeta med äldre och dementa innebär tunga och stressiga arbetsmiljöer. Verksamheten pågår dygnet runt, många av medarbetarna jobbar ensamma och medelåldern är hög.
Kommunen hade svårt att hitta en lösning på problemet med sjukfrånvaron.

– Det system vi tidigare hade för att arbeta med sjukfrånvaro och rehabilitering krävde mycket engagemang från verksamhetscheferna. Det var ingen som slarvade, men vi var inte så proaktiva som vi kunde vara, säger Anne Honkamäki, HR-strateg inom Vård och omsorg vid Uppsala kommun.

Previa ringade tidigt in den höga sjukfrånvaron när de tog över kommunens företagshälsa hösten 2010. Kommunen fick testa tjänsten Sjuk- och Frisk, med sjukvårdsrådgivning under ett halvår för att se om det kunde underlätta arbetet med att höja frisknärvaron.

Alla chefer nöjda med Sjuk- och Frisk

En enkätundersökning visade att samtliga chefer hade haft nytta av tjänsten. Tre fjärdedelar uppgav att tjänsten gett dem möjlighet att påbörja rehabiliteringsarbeten med medarbetare i ett tidigare skede än innan projektet. Och på frågan om de vill behålla tjänsten svarade alla ja.

Johan Steinbrecher, affärsområdeschef för Hemvård och kvarboende vid Uppsala kommun, fick de resultat han ville ha från projekttiden.
– Jag var inte främst i

"De kommen- tarer jag får från mina med- arbetare är uteslutande positiva"

Bodil Malmberg, verksamhetschef för Vaksala hemvård
ntresserad av att spara pengar genom höjd frisknärvaro, utan av möjligheten att underlätta för cheferna. Tjänsten lyfter en tung börda från deras axlar, säger han.

– Det primära för mig är att mina chefer upplever att de kan växa i sin roll samtidigt som de får en bättre arbetssituation, säger han.

En farhåga bland verksamhetscheferna var risken att medarbetarna skulle uppleva tjänsten som kontroll. Men den reaktionen har helt uteblivit, menar Bodil Malmberg, verksamhetschef för Vaksala hemvård, ett område som täcker flera stadsdelar i Uppsala.


Bättre på att utnyttja företagshälsan

– De kommentarer jag får från mina medarbetare är uteslutande positiva. Man uppskattar att kunna sjukanmäla sig när som helst under dygnet, säger hon.

Med detta menar Bodil Malmberg att hon har blivit bättre på att utnyttja företagshälsan, som också den sköts av Previa.

– Idag är jag medveten om vilka resurser vi har tillgång till och eftersom jag har så mycket kontakt med Previa genom Sjuk- och Frisk är det naturligt att hänvisa medarbetare till tjänsten, säger Bodil Malmberg.

Text: Marie Louise Olsen Bild: Gustav Hugosson, Samuel Unéus

Se hur Uppsala kommun gjorde i sitt hälsoarbete:

 

Previa nära dig
Relaterade aktiviteter
Previa arrangerar flera olika aktiviteter och utbildningar över hela Sverige.