Skriv utSkriv ut

När Svedala kommun ville komma igång med ett strategiskt hälsoarbete, var en nulägesanalys A och O. Previa hade verktyget för att få koll på läget och kunna ta det viktiga första steget i rätt riktning.

Svedala kommun - strategiskt hälsoarbete
Utmaning
Kommunens alla medarbetare ska orka arbeta ett helt yrkesliv utan att slita ut sig
Lösning
Med hjälp av Previa Puls görs nulägesanalyser och workshops, där man tillsammans tar fram mål och handlingsplaner för hälsoarbetet

De förebyggande insatserna och rehabiliteringen har fungerat bra hos Svedala kommun, men allt fler chefer har börjat inse fördelarna med ett mer strategiskt och långsiktigt främjande hälsoarbete.

– Vår vision är att alla i kommunen ska orka arbeta ett helt yrkesliv utan att slita ut sig. Så varför vi ville börja jobba mer strategiskt var helt klart – hur var mer oklart, berättar personalspecialisten Ann-Charlotte Gauffin.

Hur:et kunde däremot Previa svara på. Ann-Charlotte och den dåvarande personalchefen fick höra talas om Previa Puls hösten 2011.

Previa Puls handlar inte bara om en isolerad medarbetarenkät, utan även om nulägesanalyser och workshops, där kunden och Previa kommer fram till mål och handlingsplaner.

Kommunledningen i Svedala var direkt positiv. Medarbetarna delades upp i två enkätomgångar. Den första genomfördes i maj 2012. Parallellt med enkäten gjordes även en nulägesanalys av kommunens övergripande hälsoarbete.

Resultaten analyserades separat av både Previa och Svedala kommun. En hälsostrateg och en organisationskonsult från Previa gick igenom analysresultaten med kommunens ledningsgrupp, chefer och fackliga representanter.
– Med Previa Puls kan cheferna se hur det faktiskt ser ut och vilka konsekvenser det kan få om man inte gör något, säger Charlotte Sv

"Vår vision är att alla i kommunen ska orka arbeta ett helt yrkesliv utan att slita ut sig"

Ann-Charlotte Gauffin, Svedala kommun
ensson, personalchef på Svedala kommun.


Hälsa - en röd tråd

– I Previa Puls arbetar vi både med styrkor och med utvecklingsområden. Det gäller att skapa medvetenhet och att komma vidare. Då är chefernas engagemang avgörande, säger Pernilla Sarup, Previas hälsostrateg som arbetar med Svedala kommun.

Ett mål som personalenheten redan ser är att få cheferna att agera på tidiga signaler.
– Vi låg bra till inom många områden, men måste bli bättre på att förankra hälsoarbetet i organisationen. Hälsa ska vara en röd tråd genom vårt arbete, säger hon.

Ann-Charlotte Gauffin betonar det långsiktiga perspektivet när man arbetar hälsofrämjande.

– Det måste få ta tid. Det hälsofrämjande arbetet är en process och ett nytt sätt att tänka. Vi har precis börjat resan, men det är glädjande att se att en del redan har kommit långt.

Text: Ulf Wiman Bild: Christian Andersson

Vill du veta mer om Previa Puls är du välkommen att kontakta oss på Previa!
 

Se filmen om Svedala kommuns hälsoarbete på arbetsplatsen:

 

Previa nära dig
Relaterade aktiviteter
Previa arrangerar flera olika aktiviteter och utbildningar över hela Sverige.