Skriv utSkriv ut

Med tjänster som är anpassade för såväl individen som organisationen utvecklar vi verksamheter och skapar påvisbara resultat som hjälper er att nå era verksamhetsmål. Den mänskliga faktorn är skillnaden mellan framgång och misslyckande. Vi vet hur du kan få den att arbeta för dig.

Inom stat & kommun finns flera olika typer av verksamheter och yrkeskategorier representerade. Vi vet att utmaningen bland annat kan handla om måltydlighet, psykosocial styrning, arbetsmiljö, kommunikationssvårigheter och stress hos medarbetare och chefer.

Det finns stor variation av förutsättningar och villkor inom offentliga verksamheter. Offentligheten gör även att verksamheten ofta är granskad. Det skapar stress och komplexitet, samtidigt som konkurrensen är liten på grund av stor marknadsdominans.

Vi i Previa har en rikstäckande och mångårig erfarenhet inom stat & kommun. Med hjälp av vår kompetens kan vi hjälpa dig som arbetsgivare med bland annat att minska sjukfrånvaron och få effektivitet och struktur på din arbetsplats.

Verksamhetsutveckling och chefscoachning är andra fakt

"Varje coachningstillfälle är som en blodtransfusion, man får massor av ny kraft och energi efteråt."

Göran Carlsson, kommundelschef i Viskafors
orer som är viktiga för att skapa en positiv och effektiv verksamhet samtidigt som dina medarbetare blir mer engagerade och motiverade till att gå till arbetet.


Läs vad vi gjort för några av våra kunder:


Borås Stad                         Uddevalla kommun    Lantmäteriet i Kiruna

Previa nära dig
Relaterade aktiviteter
Previa arrangerar flera olika aktiviteter och utbildningar över hela Sverige.