Skriv utSkriv ut

För att Iggesunds bruk skulle kunna fortsätta att producera världens bästa kartong behövde de hjälp att utveckla sin kultur och sitt ledarskap. De anlitade Previa och tillsammans har de nu jobbat med ledar- och medarbetarskap i ett av totalt tre år.



Under hösten 2013 startade en stor förändringsprocess på Iggesund Paperboard. Olov Winblad von Walter blev rekryterad som ny brukschef och därefter startade en genomgripande strukturförändring i organisationen. Det blev en stor omflyttning av människor då alla chefer, ledare och tjänstemän fick söka om antingen sitt eget, eller någon annans jobb på bruket.

Olov Winblad von Valter.– Iggesunds bruk stod inför en stor generationsväxling och vi byggde upp den nya strukturen i stort sett från ett vitt papper. Det innebar en mängd nya människor i nya positioner och vi var tvungna att hitta en bra lösning för att få alla att jobba effektivt tillsammans, säger Olov Winblad von Valter.

Iggesunds bruk behövde få ett mer aktivt och utvecklande  ledarskap, och säkerställa en kultur där chefer och nyckelpersoner gemensamt drog åt samma håll. Tillsammans med två andra konsultbolag, Move Management och Enindo, designade de en ledarutvecklingsplan som sträcker sig över tre år och innefattar alla hundra ledare på bruket.

Mikal Björkström– Det är en närmast unik, och modig, satsning som Iggesund gör med sin ledarskapsutveckling. För att skapa en förändring av kulturen i hela företaget krävs ett intensivt arbete med många samtidigt. Iggesunds Bruk breda satsning på ledarskap och medarbetarskap är ett skolboksexempel som fler organisationer skulle ta efter, säger Mikal Björkström, projektledare och organisationskonsult på Previa.

Organisationsutvecklingen har nu pågått i ett av totalt tre år och hittills fokuserat på ”jag som ledare, och min roll i organisationen”. Ett övergripande tema är förändring och förändringsledarskap där mycket kraft riktas mot att skapa medvetenhet kring hur man bidrar till beteendeförändring. För detta krävs bland annat förståelse för varför förändringen behövs och vad som krävs av varje enskild person.

Alla hundra chefer och ledare är uppdelade i fyra olika grupper som kallas för ”Ledarforum”, och som innehåller ledare från alla nivåer och delar av organisationen. Under ledning av konsulter från Previa och deras samarbetspartners jobbar de minst sex dagar per år utifrån olika teman, allt för att försöka utveckla ledarskapet och en gemensam kultur på Iggesunds bruk.



– Även arbetsmiljöfrågan har varit central under året då ett gott arbetsmiljöarbete skapar en trygg prestationsplattform vilket är helt nödvändigt för att nå högt ställda mål, säger MIkal Björkström.

Vid sidan av den gemensamma delen jobbas det också med individuella utvecklingsplaner där ledarna noggrant har fått utvärdera sitt eget ledarskap, och efter att ha fått feedback på det, satt egna mål för utvecklingen av sitt ledarskap.

Bea Thomassen– Vi vill skapa ledare som är mer coachande än korrigerande, att man utvecklar verksamheten tillsammans med sina medarbetare. Det är viktigt att alla får känna att man har möjlighet att påverka och vara delaktiga, på så sätt skapar vi ett högt engagemang i vår verksamhet, säger Bea Thomassen, personalchef på Iggesunds bruk.

Vi jobbar väldigt nära forskare som mäter resultaten av insatserna och trots att vi är tidigt i processen kan vi redan nu se positiva tecken. Till exempel har det börjat utvecklas nya ledarbeteenden, rutiner och arbetssätt. Ledarna är tryggare i sina roller och har blivit säkrare på vart Iggesunds bruk är på väg, säger Mikal Björkström.

Brukschefen Olov Winblad von Walter beskriver jobbet med förändring av ledarskap och kultur som ”en uthållighetsgren” och det återstår två år av hårt arbete. Under 2016 ligger processens fokus på ”team och teamledarskap” för att under det sista året rikta in sig mot ”helhet och synergier”. Några av målen är att skapa ett Iggesunds bruk där delaktighet, samarbete och utveckling kännetecknar arbetet.

– Huvuduppgiften är självklart att säkerställa ett Iggesunds bruk som kan fortsätta att producera världens bästa kartong. För att göra det måste vi ha alla med på resan, fortsätta jobba med ständig förbättring och skapa ett innovationsklimat som säkerställer att vi faktiskt kan utveckla och producera de produkter som kunderna behöver. Det är hela finessen med den här resan, säger Olov Winblad von Walter.

 



Tre röster om projektet

Christian Wisén

Christian Wisén, avdelningschef för kartongmaskinerna 


Vad tycker du om utvecklingsarbetet så här långt?
– Det här projektet ger oss en jättemöjlighet att verkligen jobba framåt. Dels att glädjas åt det som är så bra i Iggesund, men också att titta framåt på vad vi kan göra lite bättre. Man är aldrig så bra att man inte kan bli lite bättre.
Vad har du personligen lärt dig?
– Jag själv försöker bli ännu bättre i samtalet med mina kollegor och underställda och har förstått ännu mer hur viktigt det är med feedback, och på vilket sätt man ger feedback.



 

Anna HedinAnna Hedin, kompetensspecialist vid personalavdelningen


Vad tycker du om utvecklingsarbetet så här långt?
– Jag tycker att det är häftigt att man inte bara säger att man vill ha en förändring utan att man faktiskt lägger lite kraft bakom för att skapa den. Och även om begreppet ”kulturförändring” då och då känns lite svårt att ta på så förstår man att osäkerhet är en naturlig del av en förändringsprocess. Man vet inte alltid exakt var vi ska landa utan att vi ska jobba oss framåt tillsammans. Även vägen är målet.
Vad har du personligen lärt dig?
– För mig som har en helt ny roll har det här varit väldigt lärorikt hittills eftersom vi har blandat folk från olika delar av bruket och jag därmed har fått en temperaturmätare på organisationen. Jag förstår helheten bättre och får reda på vad cheferna jobbar emot, vad teknikerna gör just nu och så vidare.

Tomi Gladh

Tomi Gladh, gruppchef för KM1 (kartongmaskin 1)


Vad tycker du om utvecklingsarbetet så här långt?

– Jag tycker att det känns jättebra, det är så många andra industrier som också gör förändringar så det är klart som sjutton att vi också måste göra någon form av förändring för att förbättra oss ytterligare. Den allra största nyttan är att ledare från alla olika nivåer, från fabriksledning ned till gruppchefer och tekniker, får mötas och lära av varandra.
Vad har du personligen lärt dig?
– Det jag har förstått mer och mer, även om jag egentligen alltid har vetat det, är hur otroligt viktigt det är som ledare att vara tydlig med vart vi är på väg. Om jag som ledare har ett tydligt budskap så har jag enklare att få mina medarbetare att jobba mot det målet, så enkelt är det.

Previa nära dig
Relaterade aktiviteter
Previa arrangerar flera olika aktiviteter och utbildningar över hela Sverige.