utbildningar Boka vårens kurser inom hälsa, arbetsmiljö och ledarskap

Boka vårens kurser inom hälsa, arbetsmiljö och ledarskap

Se hela utbudet av utbildningar och e-learning eller boka din plats.
1
Kränkande särbehandling Agera direkt vid sexuellt trakasseri

Agera direkt vid sexuellt trakasseri

Previas råd till medarbetare och chefer
3
Effektiv Rehab Rehabsamordnare skapar friskfokus

Rehabsamordnare skapar friskfokus

Systematiskt stöd till chefer och medarbetare
5
Inspiration Nätverk bidrar till hälsa på Nordea

Nätverk bidrar till hälsa på Nordea

Samverkan vässar hälsofrämjande arbetet
7
INSPIRATION Tidiga samtal tryggar hälsan på bilfirman

Tidiga samtal tryggar hälsan på bilfirman

Så gör Söderbergs Personbilar i Norrköping
9
Hållbart arbetsliv Digital arbetsmiljö

Utmaningar i digitala arbetsmiljön

Digitaliseringen förändrar hela arbetslivet
11
Tips och råd Aktivitetsbaserat arbete och arbetsplats

Aktivitetsbaserat arbete och arbetsplats

Ladda ned Previas guide gratis
13
Skapa en hållbar arbetsplats Ta grepp om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Ta grepp om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Ett stöd för arbetsgivare att efterleva de nya föreskrifterna 2015:4 och utveckla arbetsmiljön
15
Inspiration Stresshantering med mindfulness

Stresshantering med mindfulness

Sveriges Radio skapar balans med CBMT
17
Inspiration Social arbetsmiljö i fokus på Indexator

Social arbetsmiljö i fokus på Indexator

Delaktighet skapade mjukare arbetsplats
19
Fysisk arbetsmiljö Få snabbt svar på dina asbestprover

Få snabbt svar på dina asbestprover

Previas arbetsmiljöingenjörer har mer än 50 års samlad analyserfarenhet
21
Tips & Råd Previa handbok för ett bättre arbetsliv

Previa handbok för ett bättre arbetsliv

Våra bästa tips till Sveriges arbetsplatser
23
Inspiration  Ledarskapsresa ger bruket enad kraft

Ledarskapsresa ger bruket enad kraft

Iggesunds bruk utvecklar kultur och ledarskap
25
Vårt Erbjudande Effektivisera din organisation

Effektivisera din organisation

Läs mer...
27
Vårt erbjudande Utveckla ditt ledarskap

Utveckla ditt ledarskap

Läs mer...
29
Engagera dina medarbetare

Engagera dina medarbetare

Läs mer...
31
Skapa en positiv arbetsmiljö

Skapa en positiv arbetsmiljö

Läs mer...
33
Previa nära dig
3
Välkommen att ringa Previa måndag–fredag 7:30–17:00

077-123 00 00

Sjuk- och friskanmälan – dygnet runt: 077-122 21 11

1
3

Previa Play: Kundtjänst halverade sjuktalen på ett år. Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga har sänkt sjukfrånvaron rejält. Tack vare flera insatser på olika nivåer har sjuktalen halverats från 14 till 6 procent – på bara ett år.

Fler filmer >5
7
9
11